avatar
dat96tb

dat96tb1 38 3rd Oct, 2020

MARKUP 0.56 KB
                      
             Có thể hiểu như sau không các bạn: Quyền lợi của người sử dụng link kiếm tiền vẫn đảm bảo nhưng nhà cung cấp dịch vụ link kiếm tiền như Shink, Ouo, AdFly, …. sẽ không được tính lược click quảng cáo không ?. Nếu không được tính lược click quảng cáo nhưng phải trả tiền cho người sử dụng link kiếm tiền thì hay nhỉ ?.
Mấy thằng này toàn là quảng cáo bẩn.
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]