avatar
SpecArena v1.15.2.2

tranngocdo1307 34 16th Nov, 2020

MARKUP 3.87 KB
                      
             Nếu Map Không Đăng Kèm Mã Thì Mặc Định Act sẽ Là : -vinhthinhonline.com

xem ép đồ tại : https://phutu.forumvi.com/t72524-huong-dan-cach-ep-map-specarena-special-arena?fbclid=IwAR3xQBH61HIQnlbLN4TmS-crJ3EU3vy_U8p0FkRbg2kVh_AT775Rbs2gXyg

Các Mã TRong JJcheatpath

-gold # (# là phần số để bạn ghi VD: gold 9999 có 9999 tiền)
-lumber # (# là phần số để bạn ghi VD: lumber 9999 có 9999 gỗ)
-int # (# là phần số để bạn ghi VD: int 9999 có 9999 intelligent)
-agi # (# là phần số để bạn ghi VD: agi 9999 có 9999 agity)
-str # (# là phần số để bạn ghi VD: str 9999 có 9999 streng)
-lvl # (# là phần số để bạn ghi VD: lvl 999 thì bạn lên lv 999 hoặc mã level trong map)
-xp # (# là phần số để bạn ghi VD: xp 9999 có 9999 exp)
-hp # (# là phần số để bạn ghi VD: hp 9999 thì số máu của bạn chỉnh 9999)
-mp # ((# là phần số để bạn ghi VD: mp 9999 có thì số năng lượng của bạn được chỉnh 9999)
-additem # (max items là 90)
-invul (nhìn thấy tàng hình)
-vul
-kill (nhấp vào đâu thì cái đó sẽ biến mất hoặc chết ngoại trừ 1 số trường hợp)
-mana (bất tử mana năng lượng)
-invis (nhấp vào 1 nhân vật để tàng hình )
-vis (tàng hình)
-pathoff (đi mọi địa hình)
-pathon (trở lại bình thường đi như bình thường)
-setcolor (red/blue/teal/purple/yellow/orange/green/pink/gray/lb/dg/brown)
-owner (red/blue/teal/purple/yellow/orange/green/pink/gray/lb/dg/brown)
-nocd (không quay skill chơi skill liên tục)
-cdon (quay skill trở lại)
-bindup/down/left/right (IE: -bindup -kill would make it so that when you hit up it kills whatever is selected)
vinhthinhonline.tk
-mh (mở bản đồ)
-setname (đổi tên)
-size # (chọn kích cỡ)
-food # (# là phần số để bạn ghi VD: food 9999 có 9999 food mua dân thoải mái ^^!)
-heal (bơm máu)
-copy # (copy nhân vật)
-fast (mã làm nhanh nhân vật)
-bfast(mã xây nhanh)
-ufast (mã làm tất cả đều nhanh)
-dead (làm cho nhân vật đó chết)
-birth (lúc xây nhà nhập mã này vào thì nhà xây hoàn tất)
-attack (làm cho nhân vật tấn công theo lệnh cái này chơi ở map vamp để nó khỏi chạy)
-stand (làm nhân vật đứng yên theo lệnh)
-hear (nghe tất cả những ai đang chat trong phòng)
-nohear (không nghe được trở lại bình thường)
-noreplay (không cho replay map lại để không bị band nick)
-tele (teleport tức là bay đến điểm bạn chọn)
-note (trở lại chỗ khỏi điểm)
-time ## (chình giờ)
-stop (ra lệnh làm nhân vật ngừng làm 1 việc nào đó)
-resume (làm cho nhân vật điều khiển trở lại)
-autoh ### (tự động bơm máu)
-cheaton ## (để mã cho tất cả người chơi khác chĩnh để không phải kích hoạt)
-cheatoff ## (tắt mã )
-destroy (tương tự mã kill)
-revive (làm cho nhân vật sống lại như chiêu của bò điên),.

còn nhiều lệnh nhưng nhiêu đây là dư xài rồi .
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]