avatar
Lịch Xuất Video

sinnguyen 62 10th Nov, 2020

MARKUP 0.39 KB
                      
             Video bạn yêu cầu sẽ phát hành lúc 18h30 hoặc 19h30:

- Thứ 2:
- Thứ 3: Quân Lâm Thiên Hạ
- Thứ 4:
- Thứ 5: Phù Bạch
- Thứ 6:
- Thứ 7:
- Chủ Nhật: 

Video sẽ được phát hành ở kênh S.Music hoặc S. Kara bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã quan tâm ❤️
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]