avatar
Cách dùng VPN trên Vietnamobile

Guest 30 17th Mar, 2023

MARKUP 0.36 KB
                      
             🔥 Cách Dùng VPN của Sim Vietnamobile 
👉 Sim Vnmb rất khó dùng nhưng cũng có thể thử nền Facebook nhưng chỉ IOS mới dùng được
Cú pháp: TK FB30 gửi 1543
Sni: m.facebook.com

🔋 Lựa chọn sever:
Chọn link MobiFone Vietnamobile và sever đầu tiên
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.