avatar
Đừng cố nhìn 1 vật ở gần

Ngocprotq 31 18th Nov, 2020

MARKUP 0.20 KB
                      
             Hành động đó chỉ làm cận thêm thôi.
Cho nên luôn nhìn xa để tránh mắt điều tiết quá nhiều. Cho mắt nghỉ ngơi.
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.
Tắt Quảng Cáo [X]
Tắt Quảng Cáo [X]