avatar
Nghĩa Tiếng Việt - các danh từ chỉ thành thị

ngoduchien2007 49 11th Oct, 2021

MARKUP 0.44 KB
                      
             traffic jams: tắc đường
shopping mall: trung tâm mua sắm
noise: tiếng ồn
gallery: bảo tàng mỹ thuật
index: chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí
asset: của cải
dweller: người ở, cư dân
urban sprawl: đô thị hoá
recreational facilities: tiện ích giải trí
metro: tàu điện ngầm
cinema: rạp chiếu phim
factor: yếu tố
           
                    
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  There are no comments yet.